fbpx

Politica de Privacitat

Som transparents i respectem molt els teus drets com a usuari

Tens dubtes? Contacta'ns

Identitat del responsable

L’activitat d’aquesta web està articuladda de la següent manera:

 • Nom: aquest lloc web està gestionat pel Centre Veterinari El Putxet, S.L amb el CIF B63864250 que és el responsable del fitxer.
 • Sede social: Ballester, 61-65 local 1 08023 Barcelona
 • Contacte: pots contactar en aquest formulari
 • L’activitat : aquesta web s dedica a la divulgació d’informació gratuïta mitjançant internet i la llista de correu elputxet.com amb finalitats informatives, educatives i comercials, incloent activitats de venta i marketing online.

Protecció de dades personals

El prestador compleix amb la normativa europea i espanyola de protecció de dades de caràcter personal, garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades al Reglament General de Protecció de dades ( RGPD ) la Llei Orgàica 15/1999, de 1 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ), el Real Decret 1720/2007, 21 de desembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals d l’usuari.

Tractament de dades personals

Què  son les dades personals ?

La LOPD defineix en el seu article 3 les dades de caràcter personal com “ qualsevol informació que concerneixi  a persones físiques idintificades o indintificables”

A això s’ ha d’afegir que les diferents informacions que, recopilades, poden dur a la identificació d’una determinada persona. Aquests també constitueixen dades de caràcter personal.

Son exemples més evidents el nom o el DNI d’una persona, però també es consideren dades personals el email o inclús una adreça IP utilitzada en un moment determinat ( encara que aquest darrer exemple és més debatut si realment es pot considerar una dada personal)

Perquè es recullen aquetes dades ?

La recollida de dades personals a internet és simplement inevitable en qualsevol lloc interactiu( amb comentari, formularis de contacte, etc. ).

És a dir, un simple comentari al blog, al emmagatzamar-se el teu nom ( perquè ens puguem dirigir els uns als altres en els comentaris ) en el blog, estem recollint a efectes de la llei una dada personal. Només amb això ja entrem de ple en les obligacions legals corresponents.

Les finalitats per les quals es recullen aquí son tres:

 1. Fer possible un sistema de comentaris del blog.
 2. Permetre que puguis contactar amb nosaltres mitjançant els nostres formularis de contacte.
 3. Crear una llista de subscriptors via mail ala qual os podem aportar continguts exclusius i avisos de noves entrades al blog, així com promocions comercials. És a dir, una llista amb la que realitzarem activitats d’email marketing.

 Quin tipus de dades es recullen ?

Finalitat i legitimació.

En termes generals, les dades personals recopilades s’emmagatzemen en un fitxer amb l’ exclusivitat de l’enviament de comunicacions electròniques relatives a la pròpia activitat de la web.

Les dades recaptades son identificatives i corresponen a un mínim raonable per a poder dur a terme l’activitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment.

Això vol dir que es faran servir per enviaments de butlletins (newsletters),avisos de nou articles i nous comentaris en el blog, ofertes comercials, esdeveniments, i en general qualsevol informació que des del Putxet.com considerem d’interès per als nostres usuaris.

La legitimació de la recollida d’ aquestes dades neix del consentiment exprés que l’usuari atorga en qualsevol moment al marcar la casella d’acceptació d’aquesta política de privacitat que figura de tots els llocs on es recullen les dades personals. Aquesta casella apareix desmarcada i fins que no sigui marcada mitjançant una acció expressa per part d l’usuari, no és possible realitzar l’acció en qüestió ( alta com a subscriptor, enviament de comentaris, etc).

Concretant, en aquest blog recollirem les següents dades personals

 1. El teu nom ( sense cognoms): en comentaris, formularis de contacte i llista d’ email. No demanarem els tus cognoms.
 2. El teu email: en comentaris, formularis de contacte i llista d’email. Simplement imprescindible per poder comunicar-nos amb tu.
 3. La teva adreça IP: la recollida d’aquesta dada la fa intrínicament wordPress . És també una dada útil per a poder combatre l’spam.
 4. El teu lloc (s ) web: Si amb l tràfic que rebem a la secció de comentaris et podem donar un cop de mà per rebre alguna visita més a la teva web, endavant !
 5. Interessos específics: en la nostra llita d’email procurem fragmentar el millor possible als membres per a poder conèixer els vostres interessos específics dins de la temàtica global mascotes. Això ens permet una informació molt més ajustada alhora que ens proporciona una informació estadística de gran valor per a poder saber què demanden els lectors.

 Automatitzacions

Existeixen tres tipus de tractaments automatitzats en aqueta web

 • El procés de l’alta de subscriptors en l’eina Mailchimp.
 • Le segmentacions en la llista de correu, segons temàtiques d’interès efectuades en basa a estadístiques relatives a les obertures i clic en el mail rebuts.
 • L’enviament “intel·ligent” d’emails en funció de les respostes de l’usuari i del professional que atén el servei en qüestió i amb el que s’intermèdia mitjançant aquesta plataforma.

On es guarden les teves dades personals en aquesta web ?

Per la naturalesa d’aquesta activitat, les dades personal d’aqueta web es desen a tres llocs:

 1. Els servidors web d’aqueta web: Aquesta web es troba allotjada en els proveïdors de Sered.
 2. El meu proveïdor d’email marketing, Mailchimp.
 3. En arxius propis: a efectes de còpies de seguretat, es guarden còpies de la web i la llista de correu emmagatzemada en els meus propis medis d’emmagatzament.

Durant quant temps es mantenen les dades ?

 No hay una fecha de caducidad predeterminada para los datos recogidos. Los datos personales se dan de baja a petición de los interesados.

 No hi ha una data de caducitat predeterminada per a les dades recollides. Le dades personal es donen de baixa a petició dels interessats.

Politica anti-spam

Expressem el nostre absolut rebuig a l’enviament de comunicacions comercials no sol.licitades o a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam” i ens declarem compromesos amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques.

Per tant, garantim a l’usuari que sota cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer, excepte exprés desig de l’interessat (veure drets a baix ).

Com a mesura de protecció a aquestes pràctiques la llista de correu de elputxet.com es del tipus double opt-in la qual coa significa que a l’email de l’usuari que es vol donar d’alta se li envia un email de confirmació per a poder completar l’alta. Només si el titular es confirma des d’ aquell email l’alta, està completada.

En el cas que algun usuari rebi comunicacions d’aquest web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot donar-se de baixa amb un simple clic a qualsevol email rebut ( tots inclouen el botó de baixa ).

Drets de l’usuari i com execir-los

D’acord amb lo disposat en el RGPD europeu i la LOPD epanyola, l’usuari en qualevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant el prestador.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions una àrea de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personal de l’usuari de la base de dades del proveïdor d’email marketing ( Mailchimp).

Tant la baixa en la meva llista, com totes les demés accions les podrà sol·licitar mitjançant el formulari de contacte que es manté al lloc web, tant per a comunicar el que hagi succeït com per a sol·licitar l’eliminació immediata de les teves dades al meu sistema.

Ens comprometem a executar tots els drets dins el termini legal màxim establert de 10 dies hàbils. En la pràctica ho farem molt abans, ja que no tenim cap interès en disposar de dades teves, si tu no ho vols.

 1. Accès

El dret d’accés é el dret de l’afectat a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades d caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, en el seu cas, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen  de dites dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.

 1. Rectificació

El dret de rectificació consisteix en que l’interessat pugui sol·licitar que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplertes.

 1. Cancel.lació

Aquest és el dret de l’afectat a que se suprimeixin les dades que resultin ser indequades o excesives i es troba estretament relacionat amb l’anomenat “dret a l’oblit” ( veure a baix )

 1. Oposició

El dret d’oposició es refereix al dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personal o es cesi en el mateix en el supòsit en que no sigui necessari el seu consentiment per el tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’aportar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades

 1. Portabilitat i no limitació del tractament

Aquest dret consisteix en que pot demanar les teves dades en un format estructura, ‘ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible satisfer la petició.

És català, això vol dir que ens pots demanar les teves dades en formats ofimàtics habituals com Excel o CSV, per exemple.

En el cas d’aquesta web, les dades son tan poques i trivials que segurament no li vegis sentit. No obstant, pot fer-ho si vols.

 1. Dret a l’oblit

El dret a l’oblit és un concepte nou del RGPD una mica més complexe que afecta, sobre tot, a webs que exposen públicament les teves dades, és a dir, webs com les reds socials i les diverses plataformes e Google.

Aplicat al nostre cas, es concreta en el dret a la cancel.lació de les teves dades ( en el la de la llista de correu ) i en la supressió dels teus comentaris en la zona de comentaris si així ho desitges.

 

Deixa’ns conèixer la teva mascota!!!

Volem cuidar a la teva mascota com només tu  faries.